bootstrap website templates

A PÁLYÁZAT


Mórahalom és Pécska városának ez már a 4. közös pályázata. A két település hosszútávú kapcsolatokkal rendelkezik, és többek között ezzel, a Határon átnyúló régmúlt hagyományai nevet viselő, ROHU-156 azonosítószámú programmal szeretnénk folytatni a közös együttműködést. A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg (www.interreg-rohu.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

A pályázat átfogó célja a pécskai és a mórahalmi közösségek közötti határon átnyúló együttműködés erősítése kulturális területen, továbbá a régi és új helyi hagyományok bemutatása, megőrzése, valamint népszerűsítése a határ mindkét oldalán. E cél megvalósítása érdekében hét rendezvényt; három pécskai és négy mórahalmit szervezünk.


PROIECTUL

Este al 4-lea proiect comun al orașelor Mórahalom și Pecica (Pécska). Cele două localități dispun de relații de lungă durată, și printre altele, prin acest program intitulat Tradiții în timp și peste graniță, cu număr de identificare ROHU-156, dorim continuarea cooperării lor comune. Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria (www.interreg-rohu.eu), finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv de cele două state participante la program.

Obiectivul general al proiectului este întărirea cooperării transfrontaliere pe plan cultural a comunităților din Pecica și Mórahalom și prezentarea, păstrarea. respectiv promovarea pe ambele părți ale graniței a tradițiilor locale vechi și noi. Pentru realizarea acestui scop organizăm șapte evenimente: trei în Pecica și patru în Mórahalom.


Projekt összköltségvetése: 79 200 euró / Bugetul total al proiectului: 79 200 Euro 

Vezető Partner: Pécska Város 47 000 euró / Partenerul principal: orașul Pecica 47 000 Euro 

Partner: Mórahalom Városi Önkormányzat 32 200 euró / Partener: Autoguvernarea Orașului Mórahalom 32 200 Euro 

ERFA támogatás összege: 67 320 euró / Valoarea finanțării FEDR: 67 320 Euro 

Állami támogatás 10%: 3 220 euró / Finanțarea națională de 10%: 3 220 Euro 

Önerő 5%: 1 610 euró / Contribuție proprie 5%: 1 610 Euro 

Téma: Kultúra és hagyományőrzés / Obiectul: Cultură și păstrarea tradițiilor 

Megvalósítási idő: 18 hónap (2018. december 1 – 2020. május 31.) / Perioada de implementare: 18 luni (1 decembrie 2018 – 31 mai 2020) 

Mórahalmi rendezvények:/ Evenimente în Mórahalom: 

 2019. március 29-30-31: Határ-talan művészet / 29-30-31 martie 2019: Artă fără granițe  

Pécskai és mórahalmi kortárs művészeknek ad lehetőséget közös alkotásra./ Oferă artisților contemporani din Pecica și Mórahalom posibilitatea realizării creațiilor în comun. 

A résztvevők között találunk, festő-és fotóművészeket, egyedi-kézzel készített alkotásokat, pl.: színes papírból, textíliából…../ Între participanți găsim artiști fotografi și pictori, lucrări unicate – artizanale, de ex.: realizate din carton, textil colorat….. 

Az alkotótábor végén kiállítás mutatja be az elkészült műveket./ La sfârșitul taberei de creație operele create sunt prezentate într-o expoziție. 

- 2019. július: Aratóünnep rendezvény a mórahalmi Gazdakör bevonásával

- 2019. szeptember: Szüreteljünk

- 2019. december: Luca napi és karácsonyi szokások

- 2020. április: Húsvétoljunk

- 2019. iulie: Evenimentul de Sărbătorirea secerișului împreună cu Cercul Gospodarilor din Mórahalom

- Septembrie 2019: Să recoltăm

- Decembrie 201: obiceiuri de ziua Sfântei Lucia și de Crăciun

- Aprilie 2019: Să sărbătorim Paștele

Pécskai rendezvények:

2018. december 16. Disznótoros fesztivál

2019.május 10-12: Városnapok

2019. augusztus 16-18: Új kenyér Ünnepe

Evenimente în Pecica:

- 16 Decembrie 2018: Pomana Porcului Pecica

- 10-12 Mai 2019: Zilele Orașului

- 16-18 August 2019: Praznicul de Pită Nouă


„Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját."

https://interreg-rohu.eu/hu/fooldal/