free html web templates

HÍREK,Események- Știri

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ


„Traditions over the time and across the border”
(„Hagyományok időben és határokon átívelve”)


Pécska városa, magyarországi partnerével, Mórahalom Városi Önkormányzatával együtt, megvalósította a „Traditions over the time and across the border” („Hagyományok időben és határokon átívelve”) címet viselő pályázatot, ROHU156 pályázati kóddal rendelkezve, az Interreg V-A Románia - Magyarország 2014-2020 Program keretében finanszírozva, amelynek teljes értéke 79.200 euró, amelyből 47.000 euró illette meg a román partnert. A pályázat Pécska és Mórahalom helységek közötti kulturális téren történő együttműködésre vonatkozott, magába foglalva mindegyik évszakot specifikusan érintő helyi tradicíókhoz és szokásokhoz kapcsolódó tevékenységeket, a következő sorrendben:
1. A téli népszokásokhoz kapcsolódó rendezvények
- ”Ignác”/,,Disznótor” (Pécska 2018) - a disznók feldolgozási módjának bemutatása, a hagyományos készítmények elkészítése;
- Hagyományos Karácsonyi díszek és sütemények kiállítása (Pécska 2019) - hagyományos és modern Karácsonyi díszek kreációs műhelye és kiállítása, hagyományos sütemények elkészítése.
- "Élő" Betlehem (Pécska 2019) - a kis Jézus születését bemutató jelenet és karácsonyi énekek koncertje.
- Szent Luca napja (Mórahalom 2019) - fából készült faragványok, karácsonyi énekek koncertje.
2. A tavaszi népszokásokhoz kapcsolódó események:
- Pécska Város Napjai keretében (2019) - a hagyományokra vonatkozó új és régi fényképek alkotta fotó kiállítás, egy Pécska környéki ház egyik szobáját bemutató fából készült makett, pécskai és mórahalmi kortás művészek kiállítása.
3. A nyári népszokásokhoz kapcsolódó események:
- az Új Kenyér Ünnepe keretében (Pécska 2019) - a gyümölcsök és zöldségek előkészítése/ tartosítása hagyományos receptek alapján, népzenei és néptáncos előadás, az aratáshoz/a termények betakarítási ünnepéhez kapcsolódó énekek és táncok
- Aratás (Mórahalom 2019) - az aratáshoz kapcsolódó hagyományos mezőgazdasági tevékenységek bemutatása, kézi kaszálás, hagyományos művészet: külömböző hagyományos szalma tárgyak készítése stb.
4. Az őszi népszokásokhoz kapcsolódó esemény megszervezése
- Szőlő szüret (Mórahalom 2019) - a betakarításhoz és raktározáshoz kapcsolódó új tehnológiák és felszerelések bemutatása, őszi hagyományos készítmények bemutatása, főleg szőlőből és dióból, népzenei és néptáncos előadás.
Ugyancsak a pályázat keretében, a következők is belefoglalásra kerültek:
- A határmenti környék kortásr művészei részere szervezett alkotó tábor és kiállítás megszervezése - ”Művészet határok nélkül” (Mórahalom 2019);
- 12 pár népviseleti ruha beszerzése (6 pár román népviseleti ruha és 6 pár magyar népviseleti ruha);
- Két nyelvű falinaptárak készítése;
- A román és a magyar szokásokat és hagyományokat bemutató két nyelvű könyv létrehozása;
- A pályázat web oldalának létrehozása: http:www.rohu.morahalom.hu.
- Népszokások gyűjteményének létrehozása, amely fotók / videók bemutatása révén történt a pályázat internetes oldalán.
A Románia – Magyarország V-A Interreg Program az egyes román-magyar közös pályázatok finanszírozására szolgál, amelyek a határ mind két oldalán beazonosított szükségleteket és azok közös megközelítését teszik szükségessé, valamint innovatív megoldásokat is, hozzájárulva ily módon is a támogatható terület fenntartható fejlesztéséhez. A Program, folytatása a régióban megvalósított határon átnyúló együttműködési programoknak és megközelítőleg 232 milió euró teljes költségvetéssel rendelkezik, amelyből 189 milió euró az Európai Regionális Fejlesztészi Alapból nyújtandó vissza nem térítendő támogatást jelent. A Program területileg támogatható része magába foglalja Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyéket a román határ részen, valamint Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket, a határ magyar oldalán.
Ezen a anyag tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját.
További részleteket és kiegészítő információk kaphatnak a város intézményének a címén, Pécska, Arad megye, 2 utca, 150 szám vagy az alábbi telefonszámokon 0257/468323, fax 0257/468633 és e-mail címen: primaria@pecica.ro

COMUNICAT DE PRESĂ


„Traditions over the time and across the border”
(„Tradiții în timp și peste graniță”)Orașul Pecica, împreună cu partenerul din Ungaria, Mórahalom Városi Önkormányzat, a implementat proiectul intitulat „Traditions over the time and across the border”, cod proiect ROHU156, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România - Ungaria 2014-2020, în valoare totală de 79.200 euro, din care 47.000 euro pentru partenerul român.
Proiectul a vizat cooperarea pe plan cultural între localitățile Pecica și Mórahalom, cuprinzând activități legate de obiceiurile și tradițiile locale specifice fiecărui anotimp, după cum urmează:
1. Evenimente legate de tradițiile de iarnă:
- ”Ignat”/,,Pomana Porcului” (Pecica 2018) – prezentarea modului de sacrificare a porcilor și realizarea preparatelor în mod tradițional.
- Expoziție de decorațiuni și deserturi tradiționale de Crăciun (Pecica 2019) - atelier de creație și expoziție cu decorațiuni tradiționale și moderne, preparare deserturi tradiționale.
- "Live" Bethlehem (Pecica 2019) - scenetă în care s-a prezentat nașterea lui Isus și concert de colinde.
- Ziua Sfintei Lucia (Mórahalom 2019) – sculpturi din lemn, concert de colinde.
2. Evenimente legate de tradițiile de primăvară:
- în cadrul Zilelor Orașului Pecica (2019) - expoziție de fotografii noi și vechi referitoare la tradiții, machetă de lemn care reprezintă o cameră dintr-o casă tradițională din zona Pecica, expoziție a artiștilor contemporani din Pecica și Mórahalom.
3. Evenimente legate de tradițiile de vară:
- în cadrul Praznicului de Pită Nouă (Pecica 2019) - pregătirea/conservarea fructelor și legumelor după rețete tradiționale, spectacol de dans și muzică populară, cântece și dansuri specifice festivităților legate de seceriș/strângerea recoltelor.
- Secerișul (Mórahalom 2019) - prezentarea de activități agricole tradiționale legate de seceriș, cosit manual, artă tradițională: confecționarea de diverse articole tradiționale din paie etc.
4. Organizarea unui eveniment legat de tradițiile de toamnă
- Recoltarea strugurilor (Mórahalom 2019) - prezentarea de noi echipamente și tehnologii în domeniul recoltării și depozitării, prezentare preparate tradiționale de toamnă, în special din struguri și nuci, spectacol de muzică și dansuri populare.
Tot în cadrul proiectului, au fost incluse și următoarele:
- Organizarea unei tabere și expoziție a artiștilor contemporani din zona transfrontalieră - ”Artă fără frontiere” (Mórahalom 2019);
- Achiziționarea a 12 perechi de costume populare (6 perechi costume populare românești și 6 perechi de costume populare maghiare);
- Realizarea de calendare de perete bilingve;
- Realizarea de cărți bilingve de prezentare a obiceiurilor și tradițiilor române și maghiare;
- Realizarea paginii web a proiectului: http:www.rohu.morahalom.hu.
- Realizarea unei colecții de tradiții constând în prezentări foto / video pe site-ul proiectului.
Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
Pentru mai multe detalii și informații suplimentare ne găsiți la adresa instituției din orașul Pecica, județul Arad, strada 2, numărul 150 sau la numărul de telefon 0257/468323, fax 0257/468633 și e-mail: primaria@pecica.ro.

„Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját."

https://interreg-rohu.eu/hu/fooldal/