simple site maker
ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!
BUN VENIT PE PAGINA NOASTRĂ!Az oldal az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program keretein belül jött létre
Pagina a fost realizată în cadrul Programului de Cooperare Interreg V-A România - Ungaria 

Kultúra és hagyományőrzés/

Cultură și păstrarea tradiției


Projekt címe/Titlul proiectului :
Határon átnyúló régmúlthagyományai/ Tradiții în timp și peste graniță
“Traditions over the time and across theborder”


Vezető partner: Pécska város/

Lead partner: Orașul Pecica
Magyarországi partner: Mórahalom Városi Önkormányzat/

Partenerul din Ungaria: Autoguvernarea Orașului Mórahalom
Projekt kezdete: 2018. december 01./ Începutul proiectului: 1 decembrie 2018
Projekt zárása: 2020. május 31./ Închiderea proiectului: 31 mai 2020
ERFA támogatás összege: 67 320 euró/ Valoarea finanțării FEDR: 67 320 Euro
ROHU 156-OLDNEW


Interreg V-A Románia-Magyarország Program, amely megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor, folytatja a román-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészíti ki. A programon belül nyílt pályázati felhívások (pályázati kiírás) során vissza nem térítendő támogatásban részesülnek olyan közös, határmenti együttműködési projekt javaslatok, amelynek az egyik prioritási tengelye a

Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) – 4,01 millió euró
Az Interreg V-A Program változatos finanszírozási lehetőségeket nyújt, közvetlenül támogatva a határon átnyúló hatással rendelkező projekteket, elősegítve a határmenti régió együttműködésén alapuló homogén és összehangolt fejlődést, melynek végső célja, hogy e régiót versenyképesebbé és vonzóbbá tegye a mindennapi és üzleti élet, valamint a turizmus terén.

Programul Interreg V-A România-Ungaria, al cărui implementare are loc în perioada cuprinsă între 2014-2020, continuă finanțarea cooperării în regiunea transfrontalieră româno-maghiară. Programul este finanțat de către Fondul European Regional de Dezvoltare, pe care cele două state membre le completează cu cofinanțări naționale. Prin intermediul apelurilor de proiecte deschise în cadrul programului beneficiază de finanțări nerambursabile propuneri comune de proiecte de cooperare transfrontalieră care are una dintre axele prioritare Finanțarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților) - 4,01 milioane de Euro.
Programul Interreg V-A România-Ungaria oferă posibilități variate de finanțare, finanțând în mod direct proiectele cu impact transfrontalier, promovând dezvoltarea omogenă și armonizată bazată pe cooperarea regiunii transfrontaliere, a cărui scop final să facă regiunea mai competitivă și atractivă în viața de afaceri, în cea de zi cu zi, respectiv pe plan turistic.

Parteneriat pentru un viitor mai bun

„Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját."

https://interreg-rohu.eu/hu/fooldal/